Technické nároky

technicke-naroky.png

Nároky na prostor:

 

výstav v hl/rok
varna 5 hl

plocha v m2

výstav v hl/rok
varna 10 hl

plocha v m2

výstav v hl/rok
varna 20 hl

plocha v m2

do 1000

50-80

do 2000

70-120

do 5000

180-210

do 2000

90-120

do 3000

130-160

do 10000

220-300

do 2500

130-150

do 5000

170-210

do 20000

310-450

 

Nároky na výšku prostor:

Místnosti při varně do 1000l : min: 3,0m

Místnosti při varně nad 1000l: min 3,5m

 

 

Energie:

 

A)   Elektrická energie: 3x380 /220 V, 50 Hz

 

 

Celkový instalovaný příkon: do 1 500 hl/rok

45 kW

Celkový instalovaný příkon: nad 1 500 hl/rok – dle typu otopu varny

od 35 – 220 kW

 


B)  Ost. Energie pro otop varny s kapacitou nad 1500 hl/rok

 

 

externí zdroj páry

200 kg/h

zemní plyn

23 m3/h

lehký topný olej

19 kg/h

elektrická energie

180 kW