OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Společnost EBIA CZ s.r.o. funguje v neomezeném provozu a nedošlo k žádnému pozastavení zpracování objednávek. Společnost nemá výpadky ve výrobě ani na straně dodavatelů. EBIA CZ prohlašuje, že současná situace nepřináší žádná riziková opatření.

Společnost potvrzuje, že již přijala „Krizový zdravotní plán“ jako preventivní opatření, který obsahuje důsledná preventivní opatření pro administrativu i výrobní zázemí a přijala všechna preventivní opatření předepsaná zdravotnickými autoritami v plném souladu s vládními nařízeními, aby ochránila jak zaměstnance tak návštěvníky firmy.

EBIA CZ bude aktuální situaci pečlivě sledovat a následovat doporučení a nařízení Světové zdravotnické organizace (WHO) a přijímat všechna nezbytná preventivní a bezpečností opatření.

Čestné prohlášení jednatelky společnosti:

Čestné-prohlášení-koronavirus-2020-03-12.png