Vaření piva ze sladového výtažku

Finální řešení technologie Vašeho pivovaru navrhneme společně v závislosti na plánovaném výstavu, způsobu distribuce, uvažovaném portfoliu piv a dispozičních možnostech zvoleného prostoru.

Níže uvádíme vzorové příklady možných sestav pivovaru:

 

Příklad 1 – Sestava s klasickou otevřenou spilkou a ležáckými tanky

ZAŘÍZENÍ

OBJEM V LITRECH

POČET KUSŮ

Varna

375

1

Deskový chladič

-

1

Kvasná káď

750

3

Ležácký tank

750

6

Přetlačný tank

750

1

Chlazení

-

1

Kompresor

-

1

Sanitační čerpadlo

-

1

 

Příklad 2 – Sestava s cylindrokonickými  tanky

ZAŘÍZENÍ

OBJEM V LITRECH

POČET KUSŮ

Varna

375

1

Deskový chladič

-

1

CKT tanky

750

8

Přetlačný tank

750

1

Chlazení

-

1

Kompresor

-

1

Sanitační čerpadlo

-

1

 

Roční kapacita: 780 hl, 204 várek v roce (4 várky týdně), roční kapacitu lze měnit počtem kvasných kádí a ležáckých tanků až do kapacity 1.500 hl /rok.

 

Popis:

Varna – dvounádobová o objemu 375 l, přičemž jedna nádoba plní funkci mladinové pánve a druhá bojleru na horkou vodu, funkci vířivé kádě plní mladinová pánev varny. Elektrický ohřev termoolejem, ovládání ruční nebo přes dotykový LCD displej, součástí je provzdušňovací svíčka, deskový chladič a gradírovacípult

 

Kvasná káď (spilka) – nerezová otevřená netlaková nádoba o objemu 750 l s dvouokruhovým chladícím duplikátorem a izolací, s výškově oddělenou výpustí pro pivo a kvasnice.

Obsahuje krycí víko - výklopné, s integrovanou sanitační hlavicí. Izolace je kryta svařovaným nerezovým plechem.

 

Ležácké tanky – 750 l horizontální nebo vertikální ležácký tank s chladícím duplikátorem (2 zóny), obsahuje vzorkovací kohout, napouštěcí a výpustné ventily, hradící přístroj, mycí hlavice, teplotní čidlo, tlakové čidlo, tanky jsou vybaveny stavoznakem

 

CKT tank - 750 l cylindrokonický tank, s chladícím duplikátorem (2 zóny), obsahuje: vzorkovací kohout, napouštěcí a výpustný ventil, pojistný ventil, manometr 0-4 bar, zaslepovací matici pro připojení vzduchu, hradící přístroj, mycí hlavici, teplotní čidlo, tlakové čidlo, tanky jsou vybaveny stavoznakem.

 

Přetlačný tank (stáčecí, servisní) - s chladícím duplikátorem, obsahuje: vzorkovací kohout, napouštěcí a výpustný ventil, pojistný ventil, manometr 0-4 bar, zaslepovací matici pro připojení vzduchu, hradící přístroj, mycí hlavici, teplotní čidlo, tlakové čidlo, stavoznak. Tank je určen k čepování a stáčení hotového piva.

 

Chlazení – glykolová chladící jednotka

 

Kompresor – stabilní kompresorová jednotka, vzduchem chlazená s bezpečnostním ventilem, manometrem a vzdušníkem.

 

Sanitační čerpadlo

 

Schéma – Příklad 1:

Ebia_Sestava01_SladovyVytazek.jpg